Načítavam, čakajte prosím ...

Protokol na odstúpenie od kúpy

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

Adresa bydliska: ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 03101, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 14642/L, IČO: 36415685 , DIČ: 2021772269 (ďalej len ako „predávajúci“).

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:
Číslo objednávky a faktúry: .............................................................................
Dátum objednania (vystavenia faktúry): .............................................................................
Dátum prijatia tovaru: .............................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.merkur.sk:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia (v predajni) Merkur: .....................................................................

Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu : .......................................................................................

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:

............................................................................................................................................................................................
Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):

............................................................................................................................................................................................
Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ..........................

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .............................................................................................................................
Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke v sekcii "Obchodné podmienky. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (http://www.merkur.sk/obchodne-podmienky/).
Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

 

V ......................................................., dňa .................................,                                                                           podpis spotrebiteľa ..............................................

 

V ......................................................., dňa .................................,                                                                          podpis predávajúceho ..........................................

 

30 rokov
na trhu
2 kamenné
predajne
2527 produktov v ponuke
1451 produktov skladom
produkty
overených značiek
vlastný servis
na predávané stroje
nahradné diely
na predávané stroje

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.