Načítavam, čakajte prosím ...

Žacie lanká – čo by ste mali vedieť o nich a o kosení.

 

Prečo sú žacie lanká len z plastu?

 

Odkedy sa plochy začali kosiť prvými kosačkami trápilo všetkých užívateľov ako riešiť kosenie miest, ktoré bežné kosačky nepokosia. Ide o miesta okolo prekážok či ťažko prejazdný terén alebo príliš šikmý sklon terénu. Žací nástroj mal byť účinný a zároveň splniť kvôli bezpečnosti obsluhy, stroja a objektov okolo ktorých sa kosí podmienku, aby sa minimalizovalo riziko škôd a ohrozenia zdravia. Materiál musel byť schopný účinne kosiť, primerane odolávať oteru, odseknutiu/odtrhnutiu ale zároveň nesmel byť moc pevný či tvrdý aby sa minimalizovali poškodenia objektov s ktorými bude bežne prichádzať do kontaktu a aby pri určitom momente preťaženia sa predsa len roztrhol a odtrhnuté odletujúce kúsky aby neboli rizikom pre blízke osoby, zvieratá či okolité objekty. Táto požiadavka nebola riešiteľná až od nástupu rozmachu rôznych druhov plastov, ktoré ako jediné splnia všetky tieto požiadavky na kosenie. Reálne to ani nevyzerá, že by sa plasty v dohľadných dlhých rokoch dali nahradiť niečím iným. Pre tieto požiadavky nie je možné použiť žiadne kombinácie s kovovými drôtmi či spletanými lankami či už tiež kovovými alebo aj z iných materiálov.

Z pohľadu ekológie to žiaľ zatiaľ nie je moc pozitívne, lebo doterajšie pokusy s "bioplastami" boli neúspešné vzhľadom na nízku životnosť a vysokú cenu.

 

Kvalita žacích laniek.

 

Určite si nemusíme vysvetľovať, prečo je kvalita dôležitá u ktoréhokoľvek výrobku. Ako sa hovorí "papier znesie všetko" a dnes sa už nikto nezdráha, ba priam je to moderné napísať "profesionálna kvalita" či iné superlatíva k akémukoľvek produktu ...

Nie je však plast ako plast a aj kvalitné žacie lanko musí byť vyrobené ako každý kvalitný produkt zo správneho materiálu. V tomto prípade to má byť materiál s vysokou oteruvzdornosťou, mechanickou pevnosťou na odseknutie, zlomenie či rozstrapkanie a s dostatočne vysokým bodom topenia. Žacie lanká BISON sú vyrábané z prémiových vysoko kvalitných materiálov, ktoré vďaka tomu majú všetky tieto vlastnosti.

 

Základné vlastnosti žacích laniek.


Prioritnými vlastnosťami, ktoré určujú životnosť žacieho lanka sú oteruvzdornosť a odolnosť na odseknutie či odlomenie. Tieto najviac vplývajú na rýchlosť minutia lanka. Menej kvalitné lanká sa pri kosení rýchlo skracujú (oderú či odlomia), musia sa častejšie vysúvať a tým aj dopĺňať do žacej hlavy. V konečnom dôsledku nám to dvíha náklady a strácame čas. Musíme za rok kúpiť viacej laniek, viackrát chodiť do obchodu a viac času venovať výmenám. Tieto okolnosti nepridajú ani na dobrej nálade a ani na chuti do práce. Navyše si po pozemku "rozhádžeme" viac plastu ako musíme...
Ďalšími dôležitými funkčnými vlastnosťami sú odolnosť na rozstrapkanie a dostatočne vysoký bod topenia.
Rozstrapkanie t.j. vznik "metličky" na konci žacieho lanka výrazne znižuje účinnosť kosenia (o 20-70%). Samozrejme čím menej vhodný materiál na výrobu lanka, tým väčšia metlička vznikne. Najrýchlejšie vznikne pri kosení popri múroch, obrubníkoch, plotoch či iných pevných prekážkach ale aj pri kosení porastu v ktorom sa nachádzajú tvrdšie rastliny. Metlička na konci spôsobuje hneď niekoľko nevýhod. Hlavnou je že metlička má veľkú plochu oproti kompaktnému tvaru lanka a nedokáže tak účinne kosiť porast. Navyše odpor vzduchu vzniknutej metličky ohýba celé lanko, čím kvôli vzniknutému uhlu voči kosenému porastu výrazne klesá schopnosť kosiť a lanko má tendenciu "skĺzavať" po kosenom poraste. Vedľajšími nevýhodami zvýšeného odporu vzduchu je zvýšená spotreba paliva/energie či nedosiahnutie optimálnych otáčok na kosenie hlavne u slabších strojov.

Bod tavenia určuje pri akej teplote sa lanko začne topiť. Spravidla u väčšiny laniek je tento bod dosť vysoký na bežnú správne vykonávanú prácu. Problém nastáva u benzínových strojov, kde je u obsluhy neobjasnená túžba neustále pridávať a uberať plyn pri kosení, čím dochádza k treniu lanka o seba pri jeho neustálom doťahovaní a povoľovaní v žacej hlave vplyvom zmien odstredivej sily. Toto spôsobí až roztopenie lanka na povrchu a jeho následné zlepenie (spečenie). Viac s týmto spojených informácií sa dočítate ďalej v časti ako správne kosiť.

 

Ako môže ovplyviť kvalitu žacieho lanka užívateľ?

 

Užívatelia výrazne ovplyvňujú kvalitu žacích laniek a to ich spôsobom skladovania.

Ako asi na všetko, tak aj na lanká má nepriaznivý vplyv UV žiarenie. Preto sa nemajú skladovať v dosahu slnečného svetla. UV žiarenie degraduje štruktúru plastu a tým sa zhoršujú všetky vlastnosti.

Vlhkosť je pozitívne dôležitá veličina pre kvalitné žacie lanká vyrábané z polyamidov najmä v čase sezóny. Lanká Bison sú vyrobené s druhu špecifických kopolyamidov, ktoré tiež prirodzene naberajú vlhkosť a tá zlepšuje ich vlastnosti pre kosenie. Všeobecne sa dá povedať, že čím je vyššia vlhkosť, tým sa zlepšujú všetky vlastnosti lanka. Pri skladovaní mimo sezóny kosenia je relatívne jedno aká je vlhkosť vzduchu. Prirodzený proces naberania vlhkosti zo vzduchu je pomalý a preto, ak sme lanko skladovali v zime v suchom prostredí, je vhodné ho čím skôr na jar, keď už nehrozia mrazy, dať na prirodzene vetrané miesto aspoň na 3-4 týždne pred prvým kosením. Bežné jarné počasie, kedy sa striedajú slnečné a daždivé dni plne postačuje na to, aby lanko získalo dosť vlhkosti zo vzduchu. Ak na toto zabudneme alebo pretrváva suché počasie môžeme si pomôcť tým, že potrebné množstvo lanka minimálne 2 hodiny pred použitím namočíme do vody alebo deň predtým zabalíme do mokrej handry a dáme do plastového vrecka či tašky. Jednoducho ak sa Vám zdá, že lanko sa míňa rýchlejšie ako obvykle vyskúšajte predchádzajúce rady na zvýšenie jeho vlhkosti.
Teplota pri skladovaní má byť od 5 do 40°C. Lanká sa nesmú skladovať v mínusových teplotách. Tým, že lanká naberajú prirodzene vlhkosť, tak pri zamrznutí môže dôjsť k poškodeniu integrity lanka. Paradoxne, čím väčšia vlhkosť je lepšia pri kosení tým k horšiemu poškodeniu dôjde ak s vysokou vlhkosťou lanko zamrzne.

 

Ako správne kosiť so žacím lankom!

 

Pri kosení krovinorezom alebo vyžínačom so žacou hlavou s lankom sa má správne kosiť len koncom lanka. Kosiť koncom lanka je dobré pre lanko a aj pre samotný stroj, pre plynulosť a rýchlosť kosenia a aj pre minimalizáciu poškodenia objektov okolo ktorých kosíme (napr. pletivo).

Koniec lanka má najvyššiu obvodovú rýchlosť a teda aj najväčšiu kinetickú energiu a preto je kosenie najúčinnejšie v tejto časti. Ak rýchlo pohybujeme kosačkou, tak sa porast dostáva viac do stredu vyčnievajúcej časti lanka, kde nie je taký dostatok energie na kosenie a navyše to kladie väčší odpor na kosenie čo následne zvyčajne spôsobí okamžitý pokles otáčok a to zase pokles energie na kosenie, kosenie sa zmení na žutie porastu a pri vyššom poraste zvyčajne dôjde hneď aj k jeho namotaniu okolo žacej hlavy. Obsluha musí prerušiť kosenie, aby stroj znova získal otáčky či nebodaj odstrániť namotaný porast a tým sa namiesto zrýchlenia kosenia kosenie spomaľuje. Ak budeme počúvať otáčky vašej kosačky a rýchlosť pohybu prispôsobíme ich udržaniu, tak budeme kosiť rýchlo a plynule bez nepríjemných zdržaní. Tiež ak lanko svojím stredom vyčnievajúcej časti narazí pri kosení na tvrdší porast, ktorý nedokáže v danom momente odkosiť, tak sa buď roztrhne alebo má tendenciu sa omotať t.j. keď sa stred zastavil na prekážke, tak koniec lanka sa okamžite ohýba v smere otáčok čo znemožní jeho ľahké skĺznutie po prekážke a okamžite klesajú otáčky či dôjde až k zastaveniu žacej hlavy. Pri kosení koncom lanka toto nenastáva a aj prekážky sú menej poškodzované. Dobrým tréningom a v podstate nekonečnou výzvou je v tomto ohľade napríklad kosenie popri pletive, kedy sa aj skúsení kosci občas "priviažu" :). Stav pletiva hodne vypovedá o tom ako pozorne sa venujte majiteľ koseniu. Všetky tieto preťaženia majú vplyv nielen na životnosť lanka ale aj žacej hlavy a zvyšku stroja.

Pri benzínových strojoch je veľkým zlozvykom obsluhy neustále pri každom pohybe kosačkou pridať plyn a na konci ubrať a zase pridať a ubrať ... Je to zlé vo všetkých ohľadoch, ako pre stroj, tak pre lanko a tým aj pre náklady.

Žiadnemu motoru či prevodom nevyhovujú stále prudké zmeny otáčok. Vzniknuté preťaženia spôsobujú nadmerné opotrebenie čo nevyhnutne vedie k zvýšeným nákladom na údržbu stroja.

Spotreba paliva je v takomto prípade vyššia, keďže pri akcelerácii sa spotrebováva najviac paliva a krátke prestávky tomu nezabránia. Takže si zase priplatíme. Je to ako spotreba pri jazde autom v meste, kde sa neustále rozbiehate a zastavujete oproti plynulej jazde mimo mesta, kde máte podstatne nižšiu spotrebu.

Tiež to spôsobuje trenie lanka o seba pri jeho neustálom doťahovaní a povoľovaní v žacej hlave vplyvom zmien odstredivej sily. Toto spôsobí až roztopenie lanka na povrchu a jeho následné zlepenie (spečenie). Čím vyššia teplota topenia materiálu lanka, tým viac sa predchádza tomuto efektu. Preto sa pre "nepoučiteľných" vyrábajú drahšie špeciálne lanká (značka Bison má kategóriu ARMED) a ostatní môžu šetriť :) ak kosia ako sa má.

Otáčky (plyn) pri kosení sa majú voliť podľa konkrétnych podmienok a udržiavať ich počas súvislého kosenia plynulé. V hustom poraste používame vyššie v redšom nižšie. Pri kosení okolo prekážok, ktoré vieme že nemôžeme poškodiť (múry, obrubníky, skaly...) môžeme použiť vyššie a pri kosení okolo citlivých prekážok nižšie (pletivá, stromčeky...), aby sme to mali viac pod kontrolou a pri prípadnom kontakte ich moc nepoškodili. Je to o vžití sa obsluhy so strojom, kedy obsluha musí načúvať stroju, či si stroj bez problémov pri kosení udržuje otáčky alebo či treba pridať aby sa dosiahol vyšší výkon a plynulosť. Je napríklad zbytočné kosiť na plný plyn riedky porast, kde to stroj ľahko zvláda na polovičný výkon čo prináša priamu úsporu na palive/energii a aj nižšiu hlučnosť.

U elektrických strojov na 230V nie je možné výkon/otáčky nijak ovládať. U vyšších tried akumulátorových vyžínačov a krovinorezov už bývajú na výber 2-3 možnosti zvolenia režimu výkonu čo umožňuje aj predĺženie dĺžky práce vďaka nižšej spotrebe.

 

 

Aký tvar lanka je na čo dobrý?

 

Kruhový prierez lanka je najodolnejším a najuniverzálnejším tvarom. Lanko s kruhovým prierezom má najkompaktnejší tvar, ktorý je celý zároveň jeho pevnostným jadrom. V žiadnom inom tvare pri rovnakom priemere sa nenachádza toľko materiálu ako práve pri kruhovom. Na jeho pevnosť prišla už dávno príroda (stromy, konáre, steblá, rohy, kly, zuby...) a človek to rýchlo pochopil a používa tento tvar aj vo svojich produktoch požadujúcich pevnosť (stĺpy, komíny, lešenárske a iné konštrukčné prvky, laná ...). Tento tvar žacieho lanka má univerzálne použitie ale obzvlášť vyniká kvôli odolnosti pri kosení okolo prekážok a v hrubšom zmiešanom poraste s tvrdšími rastlinami. Proste všade tam, kde je prvoradý nárok na vysokú odolnosť. Profil vykazuje nízke vibrácie a odpor vzduchu.

 

Hranaté tvary (4-5-6 uholníky) vykazujú vďaka hranám vyššiu agresivitu v kosení mäkkých až stredne tvrdých zelených porastov. Najpoužívanejšími tvarmi je štvorhran, päťhran a šesťhran. V hranatých profiloch sa nachádza menej materiálu ako v rovnakom priemere na jednotku dĺžky v okrúhlom lanku, ak sa rozmerom u hranatých laniek udáva ich uhlopriečka. Napríklad pri štvorcovom profile je to až o 36% menej materiálu. Preto si treba dať pozor najmä u štvorhranov či výrobca udáva uhlopriečku (väčšina produktov) alebo stranu (ako je to u značky Bison), kedy v tom to prípade je tam zase o 27% viac materiálu ako pri kruhovom. Čím viac hrán, tým tupšie uhly na priereze, tým menšia agresivita kosenia ale vyššia odolnosť (väčšie jadro) a naopak čím menej hrán tým ostrejšie uhly vyššia agresivita kosenia ale menšie jadro a tým aj pevnosť. Preto sa už trojuholníkový tvar nepoužíva, keďže má už moc malé jadro oproti štvoruholníkovému tvaru. Hranaté profily vykazujú vyššie vibrácie a odpor vzduchu čo čiastočne odoberá energiu kosenia. Tiež sú hlučnejšie. Tieto vlastnosti sú spôsobené tým, že hranaté profily majú pozdĺžne plochy do ktorých sa opiera obtekajúci vzduch a ten rozkmitá lanko.

 

Točené hranaté profily vykazujú lepšie vlastnosti ako ich netočené verzie. Hrany majú pod uhlom čo znásobuje agresivitu kosenia. Majú nižšie vibrácie, odpor vzduchu a hlučnosť. Inak spôsoby doporučeného použitia ako pri netočených čiže prednostne plochy s malým výskytom prekážok pre tých, ktorý chcú čo najtichšiu prevádzku. Nevýhodou je spravidla vyššia cena vzhľadom na náročnejšiu výrobu zatočenia pri zachovaní hrán. Viac o tichosti v časti druhy laniek.

 

Točené oblé profily sa vyrábajú hlavne ako varianty tichých žacích laniek. Zvyčajne majú prierez v tvaroch 4-lístka, 3-lístka a 2-lístka. 4-lístok má najväčšie jadro a je najpevnejší, keďže má najviac materiálu na jednotku dĺžky. 2-lístok je najslabší, ale obsahuje menej materiálu takže je lacnejší. Použitie je univerzálne prednostne pre tých ktorý chcú čo najtichšiu prevádzku. Vykazujú nízke vibrácie, odpor vzduchu a hlučnosť. Viac o tichosti v časti druhy laniek.

 

Klasické hviezdicové tvary majú najnižšiu odolnosť. Ich dlhé ostré hviezdicové lúče síce vykazujú spočiatku vysokú agresivitu kosenia, ale sú kvôli ostrým uhlom tenké, a tak rýchlo podliehajú opotrebeniu a strácajú svoju výhodu. Jadro lanka je veľmi malé a preto sú v pomyselnom rebríčku pevnosti na konci. Hodia sa výlučne na kosenie plôch bez prekážok z mladým zeleným mäkkým nižším porastom. Hviezdicový profil obsahuje najmenej materiálu na jednotku dĺžky zo všetkých bežne predávaných profilov. V tomto tvare sa nachádza o viac ako 50% menej materiálu ako pri rovnakom priemere v kruhovom profile, preto majú vždy najnižšiu cenu zo všetkých. Svojím tvarom sú najnáchylnejšie na spečenie/zlepenie, keďže tenké lúče sa do seba hlboko zasúvajú pri navinutí v žacej hlave a vytvárajú veľkú treciu plochu pri tenkej vrstve materiálu, ktorý sa rýchlo zahreje. V profesionálnej sfére sa pre svoje vlastnosti vôbec nepoužívajú. Majú stredné vibrácie, odpor vzduchu a hlučnosť. Niektoré značky majú tvary nazvané ako hviezdicový ale tvarom skôr vyzerajú ako 5 alebo 6-uholník. V tomto prípade majú lanká vlastnosti bližšie k hranatým lankám ako ku klasickým hviezdicovým.

 

Ozubené lanká patria k najagresívnejším v kosení. Ide jednoznačne o najlepší tvar po všetkých stránkach. V spojení s vysokokvalitným materiálom sú momentálne stelesnením dokonalosti v kosení medzi žacími lankami. Sú vhodné do všetkých druhov porastu dokonca aj takého, kde za bežných okolností sa už musia použiť kovové nástroje. ALE táto dokonalosť má háčik :). Jednak patria k najdrahším a dajú sa použiť len v špeciálnych na to určených hlavách. Hlavy nemajú zásobník - cievku, tak ako sme na to zvyknutý u bežných hláv ale vkladajú sa do nich kusy laniek 25-30cm dlhé. Prvým dôvodom špeciálnych hláv je, že lanko musí byť presne fixované zubami dopredu v smere kosenia, čo by bežná hlava nevedela zabezpečiť. Druhým je, že zuby by v bežnej hlave so zásobníkom bránili bezproblémovému vysúvaniu lanka.  Navyše z  každého kusu lanka ostáva cca až 1/3 ako nevyužitý odpad (časť zasunutá v hlave) čo navyšuje už tak vysokú cenu na jednotku dĺžky. Tieto okolnosti odradzujú trh od masívnejšieho používania aj napriek tomu, že výrobky sú na trhu už viac ako desaťročie. Uplatňujú sa v prípadoch špecifických nárokov na kosenie alebo u ľudí, ktorým vyhovuje jednoduchšia výmena lanka len zasunutím ako navíjaním na cievku (pozn. do týchto hláv sa dajú použiť akékoľvek tvary laniek).

 

Druhy laniek.

 

Jednodruhové t.j. vyrobené z jedného druhu materiálu sú najviac používané, pretože ponúkajú výhodný pomer ceny a kvality.

 

Dvojdruhové sú odolnejšie ale cenovo drahšie (napr. značka Bison má kategóriu ARMED) a tak netvoria až tak vysoký podiel na trhu. Sú vyrobené z dvoch druhov plastu, ktorý každý má iné vlastnosti a ich kombinácia sa využíva na predĺženie životnosti lanka. Jeden materiál sa dáva spravidla len do vrchnej vrstvy a druhý do stredu. Hrúbky vrstiev sa líšia podľa použitých materiálov a výrobcu. Cenovo sú drahšie oproti jedno druhovým vzhľadom na proces výroby. Spôsob použitia je daný tvarom v akom sa vyrobia.

 

Lanká s prímesami sú výrazne cenovo drahšie oproti jednodruhovým. Najčastejšie sa používajú ako prímes hliníkové pilinky. Ich pridávanie sa zdôvodňuje chladiacou schopnosťou hliníka ako dobrého vodiča tepla a tým by mal byť oddialený efekt zlepenia, ktorý sme popísali v predchádzajúcich častiach. Vyrábajú sa v rôznych tvaroch a podľa toho sa doporučuje aj ich použitie. Vo všeobecnosti však nedosahujú pevnosť jednodruhových či dvojdruhových laniek, nakoľko spoj hliníka a plastu nie je nikdy tak pevný, ako u čisto homogénneho plastu a práve tam dochádza k odlomeniu lanka. Preto ich skôr doporučujeme na kosenie plôch s menším výskytom prekážok.

 

Tiché lanká sú určené najmä pre náročnejších užívateľov, ktorým záleží na každom znižovaní hluku, a teda i malom, či už kvôli sebe alebo v rámci ohľaduplnosti voči okoliu. Má to význam hlavne u majiteľov elektrických strojov, keďže u benzínových strojov je veľkým zdrojom hluku ich motor. Ale ani u elektrických strojov neočakávajte veľké zníženie hlučnosti, keďže aj u nich hluk vydáva ako motor, tak hlavne samotné kosenie, kedy hlučnosť vzniká nárazom lanka do koseného porastu alebo prekážok.

Najčastejšie sa používajú ako tiché žacie lanká točené profily, ktoré si zachovávajú veľkosť jadra a tým aj rovnakú pevnosť po celej ich dĺžke.
Menej sa používajú profily s rôznymi prelismi u ktorých je nevýhodou, že v mieste prelisu je veľkosť jadra menšia a teda aj pevnosť a práve v tomto mieste dochádza častejšie k ich roztrhnutiu a preto sa tento typ nedoporučuje na kosenie okolo prekážok či do hrubšieho porastu.

Princípom tichosti je, že takéto lanká nemajú rovnomerný povrch a obtekajúci vzduch tak vytvára veľa rôzny slabších zvukových tónov na rozdiel od jedného u pozdĺžne rovnomerne tvarovaných laniek, ktorý je potom na počutie silnejší.

 

 

Ako si teda vybrať vhodné žacie lanko?

 

Vo všeobecnosti platí, že ak prevažuje kosenie popri prekážkach, tak použijeme okrúhle lanká. Ak je pomer kosenia popri prekážkach a plochy zhruba 1:1 môžeme už prejsť na hranaté lanká a ak prevažuje kosenie plochy, tak použite najagresívnejšie lanká ako 4-hranné či zubaté. Presné hranice sa nedajú určiť nakoľko na vhodnosť lanka vplýva viacero ďalších faktorov ako typ prekážok, spôsob práce, výška či zloženie koseného porastu .... Na základe vyššie uvedených informácií si zvoľte teoreticky najvhodnejší typ lanka. Ak Vás z akéhokoľvek dôvodu neuspokojí, tak vyskúšajte jemu blízke tvarové či druhové varianty. Ako sa hovorí ... 100 ľudí – 100 chutí :) . Dôležité je, aby ste boli spokojný Vy ako užívateľ. Na prvotné testovanie uprednostnite menšie balenia a po nájdení uspokojivého typu lanka uprednostňujte väčšie, ktoré sú lacnejšie na jednotku dĺžky. Nezabudnite vždy zohľadňovať doporučenia výrobcu stroja či žacej hlavy.
 

Pozrieť žacie lanká v e-shope.

 

 

Záver.

 

Informácie uvedené v tomto článku sú uvádzané na základe našich skúseností, skúseností našich zákazníkov, vykonaných interných testoch a výpočtoch. Môžu sa líšiť od inde zverejňovaných informácií vzhľadom na iné vstupné informácie, fyzikálne podmienky testov či iný ľudský uhol pohľadu. Dôležité je vždy používať pri vyhodnocovaní vlastný zdravý rozum :) . Informácie môžeme časom doplniť alebo upraviť na základe zistených nových okolností.

30 rokov
na trhu
2 kamenné
predajne
2545 produktov v ponuke
1428 produktov skladom
produkty
overených značiek
vlastný servis
na predávané stroje
nahradné diely
na predávané stroje

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.