UPOZORNENIE

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI
Z dôvodu rekonštrukcie stránky Vás prosíme o preverenie ceny a dostupnosti Vami zvoleného tovaru.
Uvedené skladové zásoby a cena výrobku nemusí byť správna. Ďakujeme za pochopenie.

Obchodné podmienky

Dodacie podmienky

Dodací termín je v závislosti od skladu už od 24 hodín. Dodanie avizujeme telefonicky, alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. S tovarom dodávame daňové doklady, záručný list, návod na použitie a tlačivo zaznamenávajúce obsah dodávky. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak.

Spôsob dodania

Objednaný tovar podľa objednávky dopravujeme až k Vám prepravnou službou, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť v pracovnej dobe na našej predajni.

Záruky, reklamácie

Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Záruka sa netýka vád spôsobených nesprávnym používaním a prirodzeným opotrebením. Reklamácie sa uplatňujú písomne. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť  na náklady zákazníka na nami určené miesto v SR.

Vrátenie tovaru

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený a nepoužitý tovar v nepoškodenom obale na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti alebo ak je na tovar použitý, je na ňom opotrebenie a ak je tovar poškodený.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. A tiež podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov vrátane Zákona č. 90/2005 Z. z.

Cena prepravy

Váha balíka v Kg Cena balíka s DPH Podmienky
0 – 3 6,50 € / 195,82 Sk Pri nákupe nad 300€ s DPH preprava zdarma v rámci celého Slovenska
4 – 20 8 € / 241,01 Sk
21 – 31,5 12 € / 361,51 Sk Pri nákupe nad 1000€ s DPH preprava zdarma v rámci celého Slovenska
32 – 50 15 € / 451,89 Sk

Pri presiahnutí rozmerov respektívne váhy 50 kg je preprava individuálna je potrebné sa dohodnúť z pracovníkom Zákazníckej linky na telefónom čísle 044/55 14 188.

Prepravovaný balík môže vážiť maximálne 50 kg pri vnútroštátnej preprave a maximálne 31,5 kg pri medzinárodnej preprave. Rozmery prepravovaných balíkov by nemali presiahnuť obvodovú dĺžku 300 cm (najdlhšia strana + obvod) . Dĺžka najdlhšej strany nemôže byť väčšia ako 175 cm.

Storno objednávky

Spoločnosť MERKUR SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť MERKUR SLOVAKIA s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Zmena cien tovaru je vyhradená.